PayFlex E-Müstahsil Makbuzu

İnnova PayFlex e-Müstahsil Makbuzu tarım ve hayvancılık şirketleri için dijital dönüşümün temel taşlarını sunuyor

İletişim

İnnova PayFlex e-Müstahsil Makbuzu, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin makbuz süreçlerini dijitalleştiriyor. Makbuzların düzenlenmesini, iletilmesini ve Gelir İdaresi Başkanlığına raporlanmasını dijital ortama taşıyan çözüm, müstahsil makbuzlarının fiziksel olarak arşivlenmesi ihtiyacını ve kağıt masraflarını ortadan kaldırıyor.

Tarım ve hayvancılık şirketlerinin geleneksel makbuz düzenleme ve raporlama zorluklarını aşmasını sağlayan PayFlex e-Müstahsil Makbuzu, yasal düzenlemeler ve kurumsal sistemlerle tam uyumlu bir çözüm sunuyor.

Özellikler

Makbuzlara tek tıkla ulaşılmasını mümkün kılan PayFlex e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünler için fatura yerine kesilen müstahsil makbuzlarının kolaylıkla elektronik olarak oluşturulmasını, alıcılara iletilmesini ve GİB’e raporlanmasını sağlıyor.

  • Kesintisiz çalışma garantisi
  • GİB standartlarına tam uyum
  • Tamamen dijital, hızlı ve hatasız makbuz süreçleri

Avantajlar

Geleneksel sürecin getirdiği kağıt masrafı ve israfı, olası insan hataları ve iş yükünü ortadan kaldıran PayFlex e-Müstahsil Makbuzu, bulut altyapısıyla Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi üzerinden kesintisiz hizmet sunuyor.

  • Zaman, iş gücü ve kaynak tasarrufu
  • Sektör fark etmeksizin hızlı entegrasyon
  • Mevzuatlara göre sürekli güncelleme ve geliştirme

Finans teknolojileri alanındaki
uzun yıllara dayanan
tecrübemizle hizmetinizdeyiz.

İletişim