PayFlex E-Defter

İnnova PayFlex e-Defter ile bugünün ve yarının standartlarına uyumlu bir mali altyapıya kavuşun

İletişim

İnnova PayFlex e-Defter, kurumların mali yapısını T.C Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yerel ve tüm dünyada geçerli uluslararası standartlara uyumlu hale getiriyor. Şirketlerin Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde hazırlayan PayFlex e-Defter, İnnova’nın yenilikçi PayFlex e-Arşiv çözümünü de içeriyor.

Entegrasyon süreci İnnova’nın uzman kadrosu tarafından uçtan uca yönetilen PayFlex e-Defter, kaynak israfını önlüyor, faturalama süreçlerinin zaman ve maliyet yükünü azaltıyor. Defter süreçlerini dijitalleştirerek kağıt ortamından kurtaran çözüm, geleneksel süreçlerdeki noter tasdiki ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Özellikler

Geleneksel olarak kağıt ortamında tutulan, arşivlenen ve tasdik ettirilen defterleri dijitalleştirerek kolaylaştıran ve verimini artıran PayFlex e-Defter, GİB’e yapılan yasal bildirim süreçlerini otomasyona bağlıyor.

 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Tüm defter verilerine anında erişim
 • Defter verilerini orijinal formatlarında dijital olarak saklama
 • Tüm aktarımların ve veri hazırlama işlemleri kayıt altında
 • GİB standartlarına uygun formatta Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları
 • Arşivden berat ve detay dosyaları görüntüleme

Avantajlar

Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi üzerinden kesintisiz hizmet veren İnnova PayFlex e-Defter’i tercih eden şirketler, mevzuat takibi, yasal uyum, güncelleme ve bakım gibi konularla ilgilenmek zorunda kalmıyor. Tüm bu süreçler, İnnova’nın uzman ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

 • Maliye Bakanlığı Elektronik Defter standartlarına tam uyum
 • İş süreçlerinde performans artışı ve daha az hata
 • Kolay dosya hazırlama süreçleri
 • Daha az kaynak kullanımı
 • Daha kolay yasal bildirim süreçleri
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • İnnova güvencesiyle sürekli geliştirme

Finans teknolojileri alanındaki
uzun yıllara dayanan
tecrübemizle hizmetinizdeyiz.

İletişim